Tarinamme

IDEA SYNTYI TARPEESTA

VILKASE-etälukulaitteen idea syntyi vuonna 2011 laitteen suunnittelijan omasta kokemuksesta, kun hän oli insinööriopiskelijana isänsä apuna mahdollista vuototapausta selvittämässä. Vesimittari sijaitsi pitkän ajomatkan päässä, hankalassa paikassa ja oli vaikeasti luettavissa. Tähän ongelmaan syntyi vastaus: luotettava ja toimiva vesimittarin etälukumahdollisuus. Sellainen, joka siirtää tiedot luettaviksi nettiin tai puhelimeen, ja joka hälyttää ajoissa.

KEHITYSTYÖTÄ YHDESSÄ ASIAKKAIDEN KANSSA

Vesiosuuskuntien kanssa yhteistyössä laitetta kehitettiin vastaamaan todellisia tarpeita. Kehitystyön tuloksena laitteeseen lisättiin erilaisia hälytysrajoja ilmoittamaan erityyppisistä vesivuodoista heti niiden synnyttyä. Tämäkään ei riittänyt vesiosuuskunnille. Osoittautui tarpeelliseksi lisätä vuodon etsimiseen ja paikantamiseen tarvittavia ominaisuuksia. Tämä oli suuri kehitysaskel. Perinteisten etälukulaitteiden toiminnassa tätä ei oltu huomioitu. Tämän pohjalta syntyi ominaisuuksia, joiden avulla löydetään pieniäkin vuotoja isossa ja laajassa verkostossa.

VILKASE OY TÄNÄ PÄIVÄNÄ

Vilkase toimii tällä hetkellä kolmen hengen voimin. Joonas vastaa kaikesta verkkosivuihin liittyvästä tekniikasta, Vesa etälukulaitteiden kehityksestä sekä tuotetuesta ja Hannu myynnistä. Me kaikin olemme yhteydessä asiakkaisiin ja kehittämme toimintaa asiakkaiden toivomaan suuntaan.

Yrityksemme perustehtävänä on helpottaa ihmisten arkea kehittämällä etälukulaitteesta aidosti helppokäyttöinen ja asiakkaiden tarpeita vastaava tuote. Otamme tuotekehityksessä jatkuvasti huomioon asiakkaiden toiveet ja ehdotukset. Käytännössä teemme kehitystyötä yhdessä asiakkaidemme kanssa.

Lähes kaikki tuotteeseen liittyvä pyritään tekemään ja teettämään Suomessa, jolloin voimme luottaa kokonaislaatuun ja valmistus on jäljitettävää sekä läpinäkyvää myös asiakkaillemme.


joonasTarinamme