Ajankohtaista / Blogi

Vilkase Oy mukana ympäristöministeriön vesiensuojelun tehostamisohjelmassa

Vilkase Oy:ssä tapahtuu! Nimittäin olemme mukana vähentämässä haitallisten aineiden pääsyä luontoon estämällä jätevesipumppaamoiden ylivuotoja. Meille ympäristönsuojelu on yrityksemme yksi kulmakivistä ja tavoitteemme onkin estää haitallisten aineiden pääsyä luontoon niin tehokkaasti kuin mahdollista. Pilottihanketta rahoittaa Ympäristöministeriö ja hanke on osa vesiensuojelun tehostamisohjelmaa.

Hanke kestää 08/2023 asti ja tavoitteena on tunnistaa eri muuttujia pumppaamoissa, jotka altistavat viemäriylivuodoille. Eri muuttujien tunnistaminen tapahtuu keräämällä dataa pumppaamoista etäluennallamme. Tämän pohjalta on mahdollista kehittää datan avulla algoritmi, joka osaa tunnistaa vuodot jo ennen niiden syntyä. Projektissa on mukana tietotaitoomme luottavia uudistushakuisia vesiosuuskuntia, jotka toimivat pilottiasiakkainamme.

Pilottiasiakkaidemme lisäksi, saamme jo olemassa olevilta asiakkailtamme arvokasta tietoa koskien jätevesien hallintaa ja niihin liittyviä ongelmia. Ajankohtaisia ongelmia ovat muun muassa sähkön hinnan nousu ja tulevat sähkökatkot, jotka lisäävät ylivuotojen riskiä. Näin ollen etäseurannan tärkeys korostuu entisestään. Ylivuotojen hallinta on moninainen kokonaisuus, johon pyrimme tarjoamaan kustannustehokasta ratkaisua, ja samalla turvaamaan luotettavan ja ympäristöystävällisen toiminnan.

 

Lisätietoa hankkeesta:

www.ym.fi/vedenvuoro

www.ym.fi/vattnenstur

Matkaamme voit seurata myös Instagramissa:
@vilkase_oy

Hannu PihlajamäkiVilkase Oy mukana ympäristöministeriön vesiensuojelun tehostamisohjelmassa