Ajankohtaista / Blogi

Ympäristöministeriön vesiensuojelun tehostamisohjelma päättynyt

Jätevesien pumppauksen riskit ja kustannukset kuriin

Saimme osallistua ELY:n järjestämään Vesiensuojelun tehostamisohjelmaan. Haimme vastauksia ja ratkaisuja, miten voidaan jätevesien ylivuotoja ennaltaehkäistä. Meidän lähestymistapamme suuntautui jätevesiverkoston pumppaamoiden kunnon- ja toiminnan seurantaan mittausdatan ja sen analysoinnin avulla.

Jätevedet ovat oikeastaan luonnollinen jatkumo juomavedestä, jonka seurantaa olemme tehneet pitkään. Osittain tuttua juttua tämä jätevesikin oli, mutta kohtasimme myös paljon opiskeltavaa. Projektin aikana saimme vankan pohjan jätevesiverkoston mielekkääseen etäseurantaan ja ennakoivaan ylläpitoon. Asiakkaamme ovat keskeisessä asemassa uusien ratkaisujen kehittämisessä, sillä heillä on syvällistä osaamista jätevesiverkoston toiminnasta. Heidän panoksensa on erittäin tärkeässä asemassa datan tehokkaassa hyödyntämisessä tekoälyn avulla.

Konkreettisesti projektissa kehitimme uuden etälukulaitteen pumppaamoille, mikä mahdollistaa datan keräämisen ja analysoinnin. Lisäksi onnistuimme hyödyntämään tekoälyä pumppaamoiden toiminnan ongelmien havaitsemisessa. Olemme koostaneet loppuraportin, joka tarjoaa kattavan kuvan siitä, miten uutta teknologiaa hyödynnetään ja mitä se edellyttää perustaltaan.

Nyt jatkamme kehitystyötä asiakkaidemme ja satumaisen osaavan tiimimme kanssa!

Hannu PihlajamäkiYmpäristöministeriön vesiensuojelun tehostamisohjelma päättynyt